Önemli Tarihler

Duyuru                                : 30 Aralık 2017
Özet Teslimi                        :  4 Şubat 2018
Özet Kabulü                        :  5 Mart 2018
Düzeltilmiş Özet Teslimi  : 30 Mart 2018

Tam Metin/PosterTeslimi : 20 Nisan 2018
Kurultay Tarihi                  : 10-11 Mayıs 2018