Tam Metin

Yazım Kuralları

Kurultay kapsamında sunulan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen bildirilerin tam metinleri YTÜ Megaron Dergisi (TÜBİTAK ULAKBİLİM, Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI),  EBSCO Host Art Architecture Complete, EBSCO Art Source dizini, DOAJ, Gale/Cengage Learning, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS indeks), DRJI, Index Copernicus, Ulrichs, Avery Index) İstanbul I. Konut Kurultayı Özel Sayısı’nda yayınlanacağından, tam metin yazımında YTÜ Megaron Dergisi yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

(http://www.megaronjournal.com/tr/Default.aspx?p=Yazarlara-Bilgi)

Tam Metin Gönder

Kapak sayfası, metin, görseller, kaynaklar tek bir dosya halinde “istanbulkonutkurultayi@gmail.com” adresine iletilecektir.