Sunuş

Sunuşlar Poster Sunumu ya da Sözlü Bildiri Sunumu şeklinde yapılacaktır.